Forum LEGAL trends in MEDICINE 2013

PRELEGENCI

mec. Zbigniew Banaszczyk, adwokat

Kancelaria Banaszczyk & Co

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim oraz  pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Instytucie Prawa Cywilnego UW, obecnie na  stanowisku docenta. Jest autorem szeregu publikacji z zakresu prawa cywilnego materialnego, dotyczących w szczególności odpowiedzialności cywilnej i prywatnego prawa medycznego.  Obok wykonywania praktyki adwokackiej, jest arbitrem m.in. w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Uczestniczył jako ekspert w pracach legislacyjnych Sejmu i Senatu RP. Autor lub współautor licznych publikacji z zakresu prawa cywilnego materialnego, wśród których wymienić należy: monografię Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej, C.H. Beck, Warszawa 2012 oraz komentarze i opracowania systemowe: Kodeks cywilny. Komentarz. t. 1, red. Krzysztof Pietrzykowski, wyd. 1., komentarze do art. 361-363, 415-426 oraz 4491 -44911; wyd. 6., Warszawa 2011 C.H. Beck, Kodeks cywilny. Komentarz, t. 2, red. Krzysztof Pietrzykowski – komentarze do art. 535-555; wyd. 6., Warszawa 2011 C.H. Beck, System Prawa Prywatnego, t 1. Prawo cywilne – część ogólna, red. M. Safjan, rozdział XII, Stosunek cywilnoprawny, wyd. 2, Warszawa 2012, C. H. Beck, System Prawa Prywatnego, t. 6. Prawo zobowiązań – część ogólna, red. A. Olejniczak, rozdział IV, Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu władzy publicznej, Warszawa 2009 C.H. Beck, Prawo wobec medycyny i biotechnologii: zbiór orzeczeń z komentarzami, red. M. Safjan, Oficyna Wolters Kluwer business 2011.
Prowadzi w Warszawie kancelarię adwokacką pod firmą Banaszczyk & Co; kancelaria specjalizuje się w prawie prywatnym, w szczególności z zakresu prawa cywilnego i handlowego, w tym umów zawieranych w obrocie powszechnym i gospodarczym, odpowiedzialności odszkodowawczej, obrotu nieruchomościami, prawa medycznego, prawa korporacyjnego.

 

mec. Szymon Gostyński, adwokat

Założyciel Kancelarii Adwokackiej Szymon Gostyński

Ukończył z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwent Szkoły Prawa Niemieckiego Uniwersytetu Jana Gutenberga w Moguncji, Uniwersytetu Ruprechta Karola w Heidelbergu oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także Programu Prawa Austriackiego, organizowanego w kooperacji z Uniwersytetem Wiedeńskim oraz Uniwersytetem Jagiellońskim. W trakcie studiów członek zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Praw "ELSA". Ukończył
z najlepszą lokatą na roku studia LL.m. na Widener University School of Law (Wilmington, Delaware, USA), ze specjalizacją Corporate and Finance Law. Złożył z wynikiem pozytywnym egzamin adwokacki w Stanie Nowy Jork (New York State Bar Exam). W trakcie aplikacji adwokackiej współpracował z kancelarią adwokacką: "Kubas, Kos, Gaertner - Adwokaci", gdzie zajmował się obsługą prawną podmiotów korporacyjnych, głównie niemiecko - i anglojęzycznych. Uczestniczył w wielu znaczących przedsięwzięciach gospodarczych. Odbył staże w renomowanych kancelariach adwokackich w Stanach Zjednoczonych. Specjalizuje się w zagadnieniach prawa cywilnego (w tym prawa autorskiego i prawa sportowego) oraz prawa gospodarczego.

 

Dr Rafał Kubiak, prawnik

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie także uzyskał stopień doktora nauk prawnych w zakresie prawa. Aktualnie pełni obowiązki kierownika Zakładu Prawa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Zajmuje również stanowisko adiunkta w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Łódzkiego oraz jest Zastępcą Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi. Ponadto jest członkiem komisji bioetycznej. W kręgu jego zainteresowania znajdują się w szczególności zasady prawnej odpowiedzialności lekarza, uwarunkowania prawne eksperymentów medycznych oraz przeprowadzania zabiegów kosmetycznych. W tym też zakresie jest autorem liczny opracowań naukowych i [UTF-8?]popularnoâ naukowych. Zajmuje się także systemem kształcenia lekarzy w Polsce, współpracując w tej sferze z Departamentem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia.

 

Łukasz Łaniecki, mediator

Dyplomowany mediator, negocjator, konsultant w zakresie zarządzania konfliktem, prowadzenia sporów i negocjacji. Zafascynowany zjawiskiem konfliktu i metodami zarządzania nim, jak również procesem negocjacji.
Pomysłodawca i współautor projektu „Prawnik w Mediacji", w ramach którego prowadzi bloga poświęconego roli profesjonalnego pełnomocnika w mediacji oraz szkolenia skierowane do prawników.
Ogólnie o mediacji, negocjacjach i zarządzaniu konfliktem pisze z pasji na blogu Poza sądowe Rozwiązywanie Sporów. Jego wypowiedzi i artykuły dotyczące konfliktu, mediacji i negocjacji często ukazują się na łamach internetowych serwisów prawniczych.
Ma ponad 10 lat doświadczenia w zakresie sporów sądowych i pozasądowych. Aplikację radcowską ukończył w 2010 r. Oprócz rocznych studiów z zakresu negocjacji i mediacji na Uczelni Łazarskiego brał udział w seminariach oraz warsztatach mediacyjnych i negocjacyjnych w kraju i za granicą.

 

mec. Wiesław Łatała, radca prawny, doradca podatkowy

Kancelaria Łatała i Wspólnicy sp.k.

Partner Kancelarii Łatała i Wspólnicy. Specjalizuje się w problematyce rynku kapitałowego, transakcjach M&A, prawie korporacyjnym i restrukturyzacji podmiotów gospodarczych. Od wielu lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z mediacjami gospodarczymi,  a także arbitrażem sądowym. Pełni funkcje w organach zarządczych i nadzorczych spółek kapitałowych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył Podyplomowe Studium Prawa Europejskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Asystent prof. Ireneusza Weissa w Katedrze Prawa Prywatnego Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jeden ze współzałożycieli Kancelarii Łatała i Wspólnicy sp.k., w ramach której świadczy obsługę prawną od 1989 r. Dobrze zna języki: angielski i rosyjski.

 


mec. Natalia Łojko, radca prawny

Kancelaria Baker & McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy 

Pracuje w Baker & McKenzie od sierpnia 2004 roku. Doradza w różnych sprawach z zakresu prawa farmaceutycznego i wspólnotowego, w tym w kwestiach regulacyjnych, badaniach klinicznych, refundacji leków, reklamie oraz znakowaniu. Natalia Łojko doradza również w kwestiach związanych z obrotem kosmetykami oraz suplementami diety. Natalia Łojko brała udział w zleconej przez Komisję Europejską ocenie implementacji dyrektywy o ogólnym bezpieczeństwie produktów oraz uczestniczyła w przygotowywaniu skarg do Komisji Europejskiej w związku z wadliwą implementacją wspólnotowego prawa farmaceutycznego w Polsce.


mec. Tomasz Pęcherz, radca prawny

Kancelaria Piotrowska i Wspólnicy 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (1996 r.). W 1998 roku ukończył aplikację sędziowską w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie, a w 2005 roku został wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie. Od tego czasu nieprzerwanie wykonuje zawód radcy prawnego. Jest wykładowcą w zakresie prawa ubezpieczeń zdrowotnych na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz na studiach podyplomowych w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Wykłada również szeroko pojęte prawo medyczne i prawo ubezpieczeń zdrowotnych na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Jest ekspertem Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie w zakresie prawa medycznego i prawa ubezpieczeń zdrowotnych. W latach 1999 - 2002 pracował w Małopolskiej Regionalnej Kasie Chorych w Krakowie m.in. na stanowisku Dyrektora Departamentu Organizacyjno-Prawnego. Jest współautorem i redaktorem „Komentarza do ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz przepisy wykonawcze", wydanego nakładem Wydawnictwa Prawniczego, oraz autorem artykułów, publikacji monograficznych i opracowań, dotyczących tematyki szeroko pojętej ochrony zdrowia i zadań publicznych. Specjalizuje się w sprawach związanych z szeroko pojętym prawem medycznym i prawem ubezpieczeń zdrowotnych, ochroną danych osobowych i dóbr na prawach niematerialnych. Posiada doświadczenie zawodowe w zakresie przygotowywania i negocjowania warunków umów związanych z działalnością gospodarczą oraz procesami inwestycyjnymi, prowadzenia sporów sądowych związanych z działalnością medyczną, sprawami z zakresu prawa finansów publicznych, tworzenia i rejestracji organizacji pozarządowych.

 

 

Tatiana Piechota

 Upper Finance Med Consulting

Prezes Zarządu Upper Finance Med Consulting. Spółka jako wiodący broker finansowy specjalizuje się w zakresie pozyskiwania finansowania dla inwestycji w sektorze medycznym.
Absolwentka Wydziału Zarządzania Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej. Doświadczenie zdobyła w trakcie pracy w Banku PKO BP zarządzając sprzedażą w obszarze bankowości osobistej  i prywatnej w całej sieci banku, w Getin Banku na stanowisku Dyrektora Regionalnego oraz w Citibanku i Banku Handlowym , gdzie związana była z oddziałami wielofunkcyjnymi i CitiGold. Była także Regionalnym Dyrektorem Sprzedaży makroregionu południe w Pekao/Alliance PTE S.A.
Jako założyciel i Prezes  Upper Finance Med Consulting dynamicznie udziela się na rynku finansowym, jest ekspertem w zakresie zagadnień dotyczących transakcji finansowych oraz inwestycji na rynku medycznym.

 

Stanisław Pieczykolan, prokurator

Prokuratura Apelacyjna w Krakowie

 


dr Adam Sandauer

Stowarzyszenie Primum Non Nocere

Doktor fizyki, społecznik, założyciel i przez wiele lat przewodniczący, a obecnie honorowy przewodniczący Stowarzyszenia Pacjentów "Primum Non Nocere", organizacji udzielającej pomocy prawnej ofiarom błędów medycznych. Od czasu powstania w 1998 Stowarzyszenia Pacjentów "Primum Non Nocere", apelował o stworzenie prawa zapewniającego pomoc wszystkim poszkodowanym w wyniku błędów i wypadków medycznych. Był on także jednym z inicjatorów powołania obywatelskiej koalicji pod hasłem Zdrowie – prawem, nie towarem. Zajmuje się tematyką społeczno-polityczną, najczęściej jednak pisze o problemach polskiej służby zdrowia – zawsze z perspektywy pacjentów.

 

 

Aneta Sieradzka, prawnik


Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

Z wykształcenia prawnik, ukończyła także  Podyplomowe Prawo Medyczne, Bioetykę i Socjologię Medycyny na Uniwersytecie Warszawskim. Sfera jej zainteresowań obejmuje szeroko pojęte prawo medyczne  ze szczególnym uwzględnieniem aspektów prawnych działalności gospodarczej podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych. Autorka szeregu publikacji naukowych z zakresu prawa medycznego, prawa farmaceutycznego, a także o tematyce konstytucyjnej, wśród których wymienić należy: Pozycja ustrojowa prezydenta w wybranych państwach świata, red. R. Zych, Pozycja ustrojowa Prezydenta Rosji w świetle postanowień Konstytucji Federacji Rosyjskiej, Toruń 2011; Konstytucja w dobie europejskich wyzwań, red. M. Zubik, Status mniejszości narodowych w Unii Europejskiej a prawa mniejszości w świetle polskiego ustawodawstwa, Warszawa 2011; Działy farmacji trzeba utworzyć i wpisać do rejestru, wyd. Rozliczenia księgowe działalności leczniczej Nr12/2012, Warszawa 2012; Zarządzanie podmiotami leczniczymi, red. M. Pasowicz, Prowadzenie i udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej, Kraków 2012; Zdrowie publiczne - wyzwania przyszłości, red. M. Pasowicz, Rola Rzecznika Praw Pacjenta w kształtowaniu bezpieczeństwa systemowego z perspektywy pacjenta, Kraków 2012. Ponadto jest  autorką  szkoleń oraz wykładów z obszaru ochrony zdrowia. Współautorka Przeglądu Prawa Medycznego. Od lat działa na rzecz organizacji non profit. Współpracuje z podmiotami działającymi na rynku medycznym. Od 2011 roku pracujew Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II.  


Artur Sikorski 

Law&Partners Fundation

Prezes Zarządu Law&Partners Foundation. Jednocześnie szef zespołu ekspertów specjalizujących się w rekomendowaniu podmiotów z rynku dedykowanych usług prawnych. Honorowy Członek Rady Programowej International Association of Business Communicators/Poland. Według Magazynu Brief jeden z 50 najbardziej kreatywnych managerów w Polsce. Pomysłodawca i inicjator Międzynarodowego Dnia Prawa – Day of Law, organizator debat i konferencji z cyklu Law&Business Meeting. Autor wielu felietonów oraz publikacji, między innymi do Magazynu Sukces (własna rubryka), serwisu NaTemat.pl, Miesięcznika Art&Business, w którym prowadzi autorski cykl Art&Law, traktujący o styku prawa, biznesu i sztuki. Autor interdyscyplinarnego opracowania "Prawnik czy konsultant - kto jest kim w XXI wieku" traktującego o dynamicznych zmianach na rynku polskich usług prawnych. 

 


mec. Dorota Szlachetko - Reiter, radca prawny

Kancelaria Łatała i Wspólnicy

Partner Kancelarii Łatała i Wspólnicy. Od kilkunastu lat zajmuje się prawem gospodarczym, specjalizując się prawie rynku kapitałowego, transakcjach M&A, prawie spółek, oraz umowach inwestycyjnych. Posiada tytuł ekspercki międzynarodowej organizacji Global Law Experts w dziedzinie rynków kapitałowych. Pełni funkcje w organach zarządczych i nadzorczych spółek kapitałowych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła Podyplomowe Studium Prawa Europejskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz Studium Zarządzania i Biznesu przy Uniwersytecie Jagiellońskim. Dobrze zna język angielski. 

 


mec. Jacek Świeca, radca prawny

Kancelaria Świeca & Wspólnicy

Specjalizuje się w prawie upadłościowym, handlowym oraz medycznym. W Kancelarii kieruje Zespołami. Ukończył aplikację sądową. Radca prawny, adwokat – partner zarządzający w Kancelarii Prawnej Świeca i Wspólnicy sp. k. – specjalizacja w zakresie prawa medycznego, upadłościowego, prawa międzynarodowego i europejskiego, funduszy unijnych oraz prawa pracy. Specjalista prawa mediów, w tym prawa własności intelektualnej i przemysłowej. Wpisany również na listę adwokatów Izby Warszawskiej. Wykładowca na seminariach i szkoleniach, opiekun merytoryczny konferencji tematycznych. Doświadczony legislator – opracowuje i opiniuje projekty aktów prawnych dla Rzecznika Praw Obywatelskich, Pełnomocnika Rządu ds. Równości, Kancelarii Prezesa Rady Ministerstw, Kancelarii Prezydenta RP oraz większości resortów.
Minister ds. prawa gospodarczego w Gospodarczym Gabinecie Cieni Business Centre Club, Członek Zespołu Konsultacyjnego przy Ministerstwie Sprawiedliwości. Laureat Konkursu Profesjonaliści Forbesa 2012, laureat Rankingu 25 Najcenniejszych Nazwisk w Polskim Prawie Gentleman 2012, laureat Rankingu 30 Młodych Prawników Rising Stars Dziennika Gazety Prawnej.
W latach 2005 – 2007 manager międzynarodowej kancelarii prawnej. Arbiter w Sądzie Polubownym przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych, Superarbiter w Sądzie Arbitrażowym przy Wielkopolskiej Izbie Budownictwa, Arbiter w Krajowym Sądzie Arbitrażowym, Manager działu prawnego w Studenckim Forum Business Centra Club, Ekspert medycyny i ochrony pracy Trójstronnej Komisji ds. Społeczno –Gospodarczych przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej– Zespoły problemowe: ds. polityki gospodarczej i rynku pracy; ds. ubezpieczeń społecznych, Członek Komitetu ds. Krajowej Struktury Kwalifikacji w Zakresie Szkolnictwa Wyższego przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Członek Konwentu Business Centre Club, Przedstawiciel BCC w Komisji Sejmowej “Przyjazne Państwo”. 
Vice Przewodniczący Komisji ds. Prawa Business Centre Club, Ekspert Fundacji Ius et Lex, Członek Zespołu ds. partnerstwa publiczno – prywatnego w Ministerstwie Gospodarki, Członek Zespołu ds. zmiany systemu prawno – administracyjnego w Kongresie Przedsiębiorczości pod patronatem Prezydenta RP, Członek Komitetu Roboczego ds. Współpracy z Organizacjami Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi w Związku Pracodawców Mediów Publicznych. Aktywny działacz społeczny. 

Michał Ryszard Wysocki, mediator

Mediator sądowy wpisany na listę Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku, a także asesor notarialny zatrudniony w kancelarii notarialnej. Mediacją zajmuje się od 2009 roku, a mediatorem został w roku 2011. Prowadzi mediacje z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego oraz w sprawach błędów i zdarzeń medycznych.
Współautorprojektu „PrawnikwMediacji",w ramach którego prowadzi bloga poświęconego roli profesjonalnego pełnomocnika w mediacji oraz szkolenia skierowane do prawników. Cykl napisanych przez niego artykułów nt.mediacji ukazuje się na łamach internetowego Magazynu dla Prawników MIDA. Publikacje jego autorstwa poświęcone mediacji w sprawach medycznych opublikowane zostały w miesięcznikach „GazetaLekarska" oraz „OSOZ".Posiadacertyfikat „Eko-negocjator".
Absolwent etatowej aplikacji notarialnej, wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz studiów podyplomowychna kierunku tłumaczenia ekonomiczno-prawne w biznesie Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Biegle włada językiem angielskim oraz w stopniu komunikatywnym językiem rosyjskim.  

 

mec. Katarzyna Zajas - Aydogan, radca prawny

Kancelaria Łatała i Wspólnicy

Partner Kancelarii Łatała i Wspólnicy. Zajmuje się prawem cywilnym, materialnym i procesowym, w szczególności w zakresie kontraktów handlowych, nieruchomości, zamówień publicznych oraz prawa pracy. Świadczy obsługę prawną od 1997 r. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła Studium Zarządzania i Biznesu przy UJ. Odbyła stypendium naukowe na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Utrechcie. Prowadziła zajęcia w Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie w dziedzinie prawnych i finansowych zabezpieczeń w obrocie nieruchomościami. Biegle zna język angielski.